MIJN
PLANNING
0
KLANTENSCORE 8,9 BEKIJK ALLE REVIEWS
WHATSAPP 0621654931 MA T/M ZAT VAN 09:00 - 18:00
VRAGEN? 073 614 89 72 MA T/M ZAT VAN 09:00 - 18:00
Kies uit meer dan 50 activiteiten!
bekijk alle uitjes
Budget per persoon
TOON
10.0
Rondvaart Binnendieze
"We waren met 7 gezinnen en een aantal hadden deze tocht een jaar of 10 geleden al gemaakt maar het was zó gezellig om met 2 bootjes achter elkaar de tocht te maken! Spannend in de lage/smalle stukken en oh zo mooi achter alle huizen door. De vrijwilliger gaf ook nuttige info. Echt een heel leuk uitje dat je moet doen als je in Den Bosch bent."

©  Copyright DoeNederland.nl BV

DoeDenBosch.nl, DoeNijmegen.nl, DoeUtrecht.nl en Doe-Eindhoven.nl zijn onderdeel van DoeNederland.nl BV, hierna te noemen DoeNederland.nl.


Op de inhoud en vormgeving van DoeNederland.nl (inbegrepen de internetsites, folders, banieren en iedere andere uiting van DoeNederland.nl) rust auteursrecht en copyright. DoeNederland.nl behoudt zich het auteursrecht en databankenrecht op deze content en lay-out uitdrukkelijk voor.


Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud, zowel tekst en/of beeldmateriaal en/of gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van DoeNederland.nl.

Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met DoeNederland.nl middels email: info@doenederland.nl of tel: 073 - 614 89 72.


Links en verwijzingen naar pagina’s van www.DoeNederland.nl, www.doedenbosch.nl, www.doeutrecht.nl, www.doe-eindhoven.nl en/of www.doenijmegen.nl op internet is in beginsel toegestaan.


DoeNederland.nl stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. DoeNederland.nl behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden(en), deze verwijzing ongedaan te laten maken.

Internetsites van DoeNederland.nl kunnen tevens links bevatten naar andere sites. DoeNederland.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van bezoek aan deze internetsites.


Hoewel de informatie op de websites zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden in arrangementen, activiteiten, prijzen of andere informatie op de sites te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de internetsites kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Zie verder de Algemene Voorwaarden van DoeNederland.nl.

Internetsites van DoeNederland.nl worden gescreend op virussen, maar de afwezigheid van eventuele virussen die de werking van uw computer, netwerk en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan nooit gegarandeerd worden.


DoeNederland.nl BV

Karrenstraat 11-13

5211 EH  ‘s-Hertogenbosch

T: 073 - 614 89 72

F: 073 – 614 96 14

E: info@doenederland.nl

Mijn planning
Je planning is nog niet gevuld, maar je bent slechts enkele stappen verwijderd van een leuk uitje.

Bekijk onze uitjes
Heb je vragen? Chat met één van onze medewerkers!
chat met Charlotte
Charlotte